Sea Minh Hải dời VP về Láng Trâm

 

Đầu tháng 6/2010 Sea Minh Hải dời văn phòng về làm việc tại Xí nghiệp Láng Trâm.

Tiếng Việt

Đại Hội Cổ Đông 2010

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010

I. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010 (17/04/201) TẠI KS BẠC LIÊU

1. THƠ MỜI CỔ ĐÔNG VỀ DỰ ĐẠI HỘI
2. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCD

Tiếng Việt

Hai Nghị quyết của cổ đông

Mới đây cổ đông Công ty CTCS Minh Hải đã thông qua hai nghị quyết quan trọng qua quá trình biểu quyết bằng thư..

Ngày 24 tháng 2 năm 2010, Công ty CPtS Minh Hải đã gửi thư đến toàn thể cổ đông để biếu quyết bằng thư/fax hai vấn đề:

Tiếng Việt

Số liệu XK tôm đến tháng 11-2009

Theo Hải quan Việt Nam, đến hết tháng 11 của năm 2009, số liệu xuất khẩu mặt hàng tôm đi các thị trường của Việt Nam như sau:

Số lượng (tấn): 190.490,00
Giá trị (tỉ USD): 1,518

Cũng theo số liệu này, hiện VN có hơn 300 nhà xuất khẩu tôm, nhưng 60 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất đã chiếm hơn 80% tổng lượng. Điều này cho thấy một lượng lớn nhà xuất khẩu có qui mô và thị phần còn nhỏ.

Tiếng Việt

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

Ngày 25/11/2009, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã thông báo đến cổ đông đợt chi tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm này.

Được biết tổng tiền chi đợt 2 này bằng 7,5% vốn điều lệ của công ty.

Tiếng Việt

Bang Alabama cấm cá da trơn

      
Một lệnh ngưng bán cá basa và sản phẩm cá basa nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan, Cabodia, Trung Quốc và Việt Nam đã được đặt lại bởi tiểu bang Alabama.

Ủy viên Ron Sparks của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp bang Alabama đã công bố lệnh cấm trong tiểu bang trong buổi họp báo tại Montgomery chiều thứ Tư rồi.

Tiếng Việt

Kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2009

Số liệu sản xuất kinh doanh sơ bộ của Phòng Kế toán công ty cho ba quý đầu năm 2009 như dưới đây:
Sản lượng sản xuất: 3.209 tấn

Tiếng Việt

Cổ tức 6 tháng đầu năm

Ngày 30/07 Sea Minh Hải đã thông báo chia cổ tức cho sáu tháng đầu năm đến các cổ đông của công ty.

Mức chia cổ tức cho cổ đông sáu tháng lần này là 7.5% vốn điều lệ và sẽ được chi từ ngày 20/8. Cổ đông có thể nhận tiền mặt, yêu cầu chuyển khoản hoặc chuyển bằng bưu điện.

Tiếng Việt

Đại hội Cổ đông 2009

ĐHCĐ năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 17/04/2009 tại Hội trường Khách sạn Bạc Liêu (4-6 Hoàng Văn Thụ, phường 3, Tx. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0781-3822437).

Tiếng Việt

Kế hoạch phát hành CP được chấp thuận

Ngày 30 tháng Chín 2008, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN) đã chấp thuận việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Mih Hải để nâng vốn từ 40 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng (công văn số 1953/UBCK-QLPH).

Nội dung công văn như sau:

Tiếng Việt

Trang

Subscribe to www.seaminhhai.com RSS