Nghị Quyết ĐHCĐ 2011 và kế hoạch chia cổ tức đợt 2

Như đã đưa tin về ĐHCĐ của công ty đã được tổ chức tại Bạc Liêu sáng hôm qua 23/4/2011, và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua sáng cùng ngày.

Chúng tôi xin đưa nghị quyết tại đây để các cổ đông có thể tham khảo thuận tiện.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin gửi Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 (10,5% mệnh giá cổ phiếu được chi trả từ 10 đến 20/5/2011) cùng các biểu mẫu liên qua để tiện dùng. Tiền mặt sẽ chi trả tãi Láng Trâm, Km 2231, QL 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ĐT: 781-3846810, Fax: 781-3846706). Cổ đông cũng có thể yêu cầu chuyển khoản hoặc gửi bằng bưu điện.

Tiếng Việt

Vị trí

Láng Trâm,
QL1A huyện Giá Rai
Việt Nam
9° 10' 55.9596" N, 105° 17' 28.4316" E
VN