Vụ kiện tôm: kết quả thuế suất cuối cùng lần xem xét 5

Ngày 31/8/2011, Bộ Thương Mại Hoa kỳ (DOC) đã công bố thuế suất cuối cùng của lần xem xét thứ 5 cho các công ty là bị đơn bắt buộc, bị đơn được hưởng thuế suất riêng và thuế suất toàn quốc có xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ. 

Các bị đơn bắt buộc:

+ Camimex: 0.83%
+ Nhóm Minh Phú: 1.15%
+ Nha Trang Seafoods: de minimis*

Các công ty được hưởng thuế suất riêng: 1.04%

Thuế suất toàn toàn VN: (tất cả các công ty không nằm trong 2 trường hợp trên) 25.76%

Qua tính toán lại của họ cho quả cuối cùng ở trên ta thấy có sự thay đổi nhỏ so với thuế suất của kết quả sơ bộ (1.36%, 1.67%, de minimis cho lần lượt ba công ty bị đơn bắt buộc Camimex, nhóm Minh Phú và Nha Trang Seafoods, 1.52 cho các công ty hưởng thuế suất riêng, và 25.76% cho các công ty diện Việt Nam wide -tức tất cả các công ty không nằm trong các trường hợp trên xuất tôm sang Mỹ).

-----------------------

de minimis: mức phá giá nhỏ không đáng kể, nếu mức phá giá lớn hơn giá trị này sẽ được bắt đầu tính là có phá giá. de minimis của Hoa Kỳ là 0.5%, mặc dù ở WTO mức này được xem là 2%

Ghi chú: Vào đầu tháng 10/2011, Ronald K. Lorentzen của DOC đã ký lại bản kết quả cuối cùng sửa đổi, chỉnh thuế suất của nhóm thuế suất riêng còn 1.03% thay vì 1.04  %. Xem liên kết này.

Tiếng Việt