Triệu tập ĐHCĐ bất thường

Sea Minh Hải hôm nay 24/11/2011 đã phát thư mời cổ đông dự Đại Hội Cổ Đông bất thường sẽ được tổ chức ngày 10/12/2011 tại phòng họp tại Văn phòng chính Công ty (Km 2231- QL 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, VN).

Mục đích của Đại hội này nhằm lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và về sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với yêu cầu của UBCK Nhà nước nhằm chuẩn bị để đăng ký niêm yết ở sản chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây.

Quý vị cổ đông có thể đọc thư này tại liên kết Thông báo ở menu Quan hệ Cổ Đông.

Tiếng Việt