Đại Hội Cổ Đông Bất Thường đã hoàn tất

Đại Hội Cổ Đông bất thường đã được tổ chức vào sáng thứ Bảy 10/12/2011 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải tại Xí nghiệp Láng Trâm, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Bạn có thể đọc Quyết nghị của ĐHCĐ bất thường tại mục Thông báo của phần Quan hệ Cổ Đông.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại Hội này.

Shareholders in the meeting Chủ toạ đoàn Cổ đông phát biểu Cổ đông tại ĐH
       
Ban Thư ký Tổ kiểm phiếu làm việc Công bố kêt quả kiểm phiếu Thông qua Nghị quyết ĐH
       
Tiếng Việt