Kết quả sơ bộ vụ kiện tôm

Hôm nay DOC đã công bố kết quả xem xét hành chánh sơ bộ lần thứ 6 vụ kiện phá giá tôm VN.

Thuế suất cho các bị đơn bắt buộc và các bị đơn được hưởng thuế suất riêng như sau:

- Bị đơn bắt buộc:

Nhóm Minh Phú: 0.09 % (de minimis)

Nha Trang Seafoods: 0 %

- Nhóm được hưởng thuế suất riêng: 1.03% trừ Camimex (0.8%)

- Còn lại (VN wide): 25.76%

Kết quả này đã được Lorald K. Lorentzen ngày 28/2/2012.

Tiếng Việt