Thuế suất tôm cuối cùng cho POR 6

Sau khi đã đưa ra thuế suất cho POR 6 cho các nhà xuất khẩu tôm VN, DOC đã phát hành thêm bản Memo chỉnh sửa một số sai sót do lỗi, và bản này đ ược đưa ra công chúng này 5/10/2012. Thuế suất của Minh Phú giảm còn 0.53% thay vì 1.27%. 

Điều này cũng ảnh hưởng đến thuế suất của các công ty được hưởng thuế suất riêng, nay chỉ còn 0.88% thay vì 1.15% trước đó. Xem (1) (2). Thuế suất này sẽ được tính từ ngày được đăng trên Công báo Mỹ.

Ngày 18/10/2012 thuế suất này đã chính thức đăng trên Registrar Mỹ như bạn có thể đọc tại đây

Như vậy cuối cùng lại thuế suất cho các công ty tôm VN cho kỳ POR 6 như sau:

Nhóm Minh Phú: 0.53%

Các công ty được hưởng thuề suất riêng:  0.88%

Nhóm Nha Trang Seafoods: 1.23% (không đổi)

Vietnam wide: 25.76%

Tiếng Việt