ĐHĐCĐ 2013: Thư mời Cổ đông dự ĐHCĐ

Hôm nay 21/3/2013 công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải đã phát thư triệu tập cổ đông về dự Đại hội Cổ đông Thường niên sẽ được tổ chức vào này 12/4/2013 tại Hội Trường Tỉnh Ủy tỉnh Bạc Liêu, số 1 đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Các cổ đông có thể tải về thơ mời, Chương trình Đại hội, Giấy Ủy quyền và Thông báo cổ đông  gửi sổ về điều chỉnh tại các liên kết tương ứng phía trước.

Các tài liệu liên quan khác:

Chúng tôi sẽ cập nhật các tài liệu liên quan khác tại đây, các cổ đông vui lòng theo dõi.

1. Báo cáo tài chính 2012

2. Tài liệu phục vụ Đại Hồi Đồng Cổ Đông 2013 (tải lên 1/4/2013) 

Tiếng Việt