Chi cổ tức đợt 2 cho năm 2012

Công Ty Cổ Phần Thủy sản Minh Hải vào ngày 22/4/2013 đã gửi thông báo kế hoạch chi cổ tức đợt 2 đến các cổ đông của công ty.

Số tiền chi đợt này bằng 5.5% mệnh giá cổ phiếu, tức 550 / cổ phiếu, và sẽ được chi từ ngày 13/5/2013 đến ngày 30/6/2013.

Cổ đông có thể nhận tiền mặt tại văn phóng công ty (Km 2231, QL 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) hoặc yêu cầu chuyển khoản bằng cách điền vào mẫu yêu cầu tương ứng kèm theo thư  thông báo, hoặc có thể tải thẳng từ liên kết này.

Tiếng Việt