ITC phán quyết không có trợ giá tôm!

Trong một hành động gây ngạc nhiên, Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (ITC) của Bộ Thương Mại Mỹ đã bỏ phiếu 4-2 bác bỏ thuế chống trợ cấp cho 7 nước xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ. ITC đã đưa ra phán quyết này hôm 20/9/2013.

Quyết định của ITC là bước cuối để chính thức hóa quyết định của DOC đã đưa ra hôm 13/8/2013 về vụ kiện trợ giá này. Trong quyết định cuối cùng này, DOC đã kết luận là có sự trợ giá ở 5 /7 quốc gia và đã đưa mức thuế chống trợ cấp từ 1,15% đến mức rất cao đến 54.50% cho các công ty thuộc 5 quốc gia này, trừ các công ty Thái Lan và Indo là hai nước được xem là không có trợ giá. Quyết định của DOC này cần phải được ITC biểu quyết cuối cùng trước khi hiệu lực, và biểu quyết mới này của ITC đã vô hiệu hóa quyết định của DOC trước đó: sẽ không có thuế trợ giá nào áp vào các công ty tại 7 nước bị nêu tên bởi Liên minh Công nghiệp Tôm vùng Vịnh trong vụ kiện họ nộp lên hồi cuối năm 2012, và kết thúc vụ kiện phức tạp này.

 

Tiếng Việt