Nông dân VN chuyển sang nuôi tôm vannamei

Năm 2013 tôm thẻ chân trắng (vannamei) đã thành giống tôm quan  trọng nhất trong các loài tôm nuôi ở Việt Nam.

Trong nhiều năm liền loài tôm được Việt Nam nuôi nhiều nhất là tôm sú so với các loài khác (thẻ vannamei, tôm càng, tôm hùm...), thế nhưng tình hình này đã thay đổi trong năm 2013. Theo nguồn tin của Hiệp hội VASEP mới đây thì tôm thẻ chân trắng đã có giá trị xuất khẩu bằng với tôm sú trong thời gian giữa quí 2 và quí 3, sang cuối quý 3 thì tôm thẻ đã vượt lên trên tôm sú.

Giá trị xuất khẩu tôm sú và thẻ trong thời gian này (Quý 1-3) như sau.

Chuyển sang nuôi tôm thẻ  (giá trị : triệu USD)
Quí 123
Vannamei154,142301,415523,472
Black Tiger230,711329,873382,804
%40.05
47.7557.76

Cũng giá trị trên xem bằng biểu đồ:

Nguồn: Báo cáo xuất khẩu thủy sản quý 3 - 2013. Trang 7

Dựa trên các số liệu xuất khẩu chúng ta có thể dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục và khó đảo ngược được. "Nhiều nông dân ở các tỉnh ĐB sông Cửu long thích nuôi tôm thẻ hơn tôm sú vì thời gian qua tôm sú gặp nhiều vấn đề họ không thể kiểm soát được", một số nhà chế biến ở vùng này cho biết.

Tiếng Việt