Thư mời dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015

Công ty CPTS Minh Hải sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 3 tháng 4 năm 2015 tại Hội Trường Nhà Khách Tỉnh Ủy Bạc Liêu.

Dự kiến thời gian Đại hội bắt đầu từ 9 giờ sáng đến hết buổi sáng.

Vui lòng xem Thư mời, Nội dung Đại hội và Giấy Ủy Quyền tại phần Đại Hội Cổ Đông.

Các cổ đông cũng có thể quan tâm đến Báo cáo Tài chính (kiểm toán) cho năm 2014 tại liên kết sau.

Tiếng Việt