Đại hội Cổ đông 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 3/4/2015 đã hoàn tất đúng như kế hoạch lúc 11:30 ngày 3/4 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu với sự tham gia của 36 cổ đông & đại diện cổ đông chiếm sở hữu hơn 70% số cổ phần công ty.

Các cổ đông đã nghe các báo cáo khác nhau của năm hoạt động 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2015, và đã biểu quyết nhất trí hoàn toàn (100%).

Trong sự kiện mới này, Bà Lê Thị Bích Thủy được cổ đông bầu chọn làm thành viên HĐQT thay thế cho Ô. Mạc Minh Kỳ đã mất do bệnh nặng.

Dưới đây là một số hình ảnh của ĐH năm nay.

Các hình ảnh ĐHCĐ 2015
Các báo cáo   
 Phát biểu của cổ đôngBầu cử & Biểu quyếtHĐQT với TV mớiBế mạc

 

 

Tiếng Việt