Chi cổ tức đợt 2 cho năm 2014

Như đã được biểu quyết tại ĐHCĐ thường nhiên 2015, Công ty sẽ tiến hành chi cổ tức đợt 2 / 2014 cho các cổ đông từ ngày 28/4/2015.

Cổ đông có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế Toán Công ty (Km 2231, QL 1A, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu). Cổ tức cũng có thể nhận qua chuyển khoản nếu đã được chi như các lần chi trước đây, hoặc chuyển qua dịch vụ của bưu điện (trường hợp này cổ đông cần điền chi tiết vào mẫu để nghị kèm thông báo chi cổ tức).

Được biết lần này công ty sẽ chi cổ tức bằng 10% mệnh giá cổ phần (tức 1.000 đ/ cổ phần).

 

Tiếng Việt