Thư mời ĐH Cổ đông 2016

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2016 sẽ được Công Ty Cổ Phần Thủy sản Minh Hải tổ chức vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Lầu 1, Nhà Khách Số 1, Đường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu.

Thời gian làm việc dự kiến: từ 8:30 phút, dự kiến hết buổi sáng.

Quý cổ đông có thể xem thư mời, nội dung Đại hội và mẫu Giấy Ủy quyền trong tập tin kèm tại đây.

Tiếng Việt