Thông báo chi cổ tức đợt 2/2015

Như đã được thống nhất thông qua tại ĐHCĐ 2016, Công ty Cổ phần Thủy sản hôm nay chính thức phát thông báo đến tất cả của cổ đông công ty về đợt chi trả cổ tức lần 2 này.

Theo đó, thời gian chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 25/5/2015, với tỉ lệ chi trả là 11% mệnh giá cổ phiếu (1.100 đ/ cổ phiếu), và có thể nhận tiền mặt tại Phòng TV Công ty (Km 2231, QL 1A, Tân Phong, TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), hoặc yêu cầu chuyển khoản hay gửi qua bưu điện (Bạn có thể xem thông báo và và các mẫu cần điền tương ứng cho các cách nhận bạn chọn).

 

Tiếng Việt