Thông báo ứng cổ tức đợt 1/2016

Hôm nay Sea Minh Hải đã phát thư thông báo đến các cổ đông của công ty để thông báo đợt chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016.

Được biết lần này công ty sẽ chỉ cổ tức bằng 7% mệnh gía cổ phiếu, tức cổ đông sẽ nhận được 700đ x tổng số cổ phiếu sở hữu.

Cổ tức sẽ được bắt đầu chi từ ngày 12/10/2016 dựa trên danh sách cổ đông của công ty ngày 5/10/2016.

Cổ tức có thể được nhận bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán- Tài vụ Công ty  (Km 2231, QL 1A, Tân Phong, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), hay chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc gửi qua dịch vụ của bưu điện. Tùy vào loại hình gửi mà cổ đông chọn, có thể cần phải điền vào mẫu cung cấp thông tin tương ứng có gửi đồng thời với thơ thông báo, hoặc tải về từ  liên kết này.

Tiếng Việt