Thư mời Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Như mọi năm, Công ty Cổ Phần Thủy sản Minh Hải (Seaprodex Minh Hải) dự kiến tổ chức Đại hội Cổ đông  thường niên vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Khách Số 1, Đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Công ty đã phát hành thư  mời Đại Hội Cổ Đông ngày 18/4/2017 và đã được chuyển  qua đường bưu điện đến các cổ đông công ty theo địa chỉ đăng ký trong hồ sơ cổ đông. Tuy nhiên để thuận tiện cho các cổ đông, chúng tôi cũng đã đăng tải bản pdf thư mời tại liên kết này tại website của công ty ể các cổ đông có thể tải về đọc hoặc in mẫu Ủy Quyền khi cần.

Tiếng Việt