Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông 2017

Đại hội Cổ đông 2017 của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp đúng kế hoạch (sáng thứ Sáu 11 tháng 5, 2017).

Tại Đại hội các cổ đông đã nghe và nhất trí với Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Nay chúng tôi đưa Biên bảnNghị quyết chính thức lên website công ty để qúy cổ đông có thể tham khảo được thuận tiện.

Tiếng Việt