Thông báo chi cổ tức đợt 2- 2017

Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Công ty Sea Minh Hải đã ra thông báo đợt chi cổ tức lần 2 cho các cổ đông Công ty.

Quí Cổ đông có thể tham khảo thông báo này và văn bản liên quan (đề nghị hình thức nhận tiền cổ tức phù hợp) tại  liên kết này. Nói chung cổ đông sẽ được nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng 9% trị giá cổ phiếu, tức 900 đ/ cổ phiếu từ ngày 12/7/2017 bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty, hoặc đề nghị hình thức nhận phù hợp (chuyển khoản hoặc qua bưu điện).

 

Tiếng Việt