Kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2009

Số liệu sản xuất kinh doanh sơ bộ của Phòng Kế toán công ty cho ba quý đầu năm 2009 như dưới đây:
Sản lượng sản xuất: 3.209 tấn

Sản lượng sản xuất 3.209 tons
Sản lượng xuất khẩu 3.226 tons
Doanh số
34 triệu USD (#608 tỷ VNĐ, tăng 9% so cùng kỳ năm trước)
Lợi nhuận
9,4 tỷ VND (tăng 44$ so cùng kỳ năm trước).  

 

Tiếng Việt