Số liệu XK tôm đến tháng 11-2009

Theo Hải quan Việt Nam, đến hết tháng 11 của năm 2009, số liệu xuất khẩu mặt hàng tôm đi các thị trường của Việt Nam như sau:

Số lượng (tấn): 190.490,00
Giá trị (tỉ USD): 1,518

Cũng theo số liệu này, hiện VN có hơn 300 nhà xuất khẩu tôm, nhưng 60 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất đã chiếm hơn 80% tổng lượng. Điều này cho thấy một lượng lớn nhà xuất khẩu có qui mô và thị phần còn nhỏ.

Về phần thị trường, thống kê cho thấy có đến 82 thị trường xuất khẩu con tôm, nhưng trong đó 10 thị trường lớn nhất chiếm hơn 80% lượng tôm xuất khẩu. Các thị trường lớn này là Nhật, Hoa Kỳ, Úc, Anh, Belgium, Canada, Trung Quốc, Đức, Đài Loan và Nam Triều Tiên.

Về loài tôm, cho đến nay tôm sú vẫn còn là mặt hàng chiếm tỉ lệ lớn đến 70% tổng lượng tôm xuất khẩu, mặc dù tỉ lệ tôm thẻ chân trắng vẫn tiếp tục xu hướng tăng dần lên trong cơ cấu chung này nhưng cần thời gian mới có tỉ lệ cao hơn đáng kể.

Vietfish International V.7-1(33). Tr. 26
Tiếng Việt