Sea Minh Hải dời VP về Láng Trâm

 

Đầu tháng 6/2010 Sea Minh Hải dời văn phòng về làm việc tại Xí nghiệp Láng Trâm.


Xí nghiệp mới này đã được đưa vào sử dụng từ ngày 8/5/2010 với một số cán bộ công nhân chủ chốt từ hai nhà máy của công ty (F69 & F78) cùng với các công nhân tuyển mộ tại địa phương. Hiện nay lực lượng lao động đã trên 300 người. "Công nhân sẽ tăng lên đến 800-1200 vào cuối năm nay để khai thác hết khả năng của xí nghiệp", ông Trần Thiện Hải, Tổng giám đốc công ty, nói trong một buổi họp.

Văn phòng Cà Mau của công ty đã dời về Láng Trâm từ ngày 1/6/2010 cùng làm việc với Ban Giám đốc của Xí nghiệp Láng Trâm.

Có thể liên hệ với Sea Minh Hải như sau:

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải
Km 2231, Quốc lộ 1, xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Phone: 84-7813-846810 (tổng đài), rồi ấn các số sau:

0: Hướng dẫn
130: Ô. Trần Thiện Hải 107: Ô. Mạc Minh Kỳ/ Trần Quang Đệ
106: Ô. Nguyễn Thanh Nhàn
103: Ô. Lý Nam Hà/ Lê Công Chánh
109: B. Phạm Mỹ Cẩm

 

Tiếng Việt