Thông báo Tạm ứng cổ tức lần I

Sea Minh Hải vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt I cho năm 2011.

Được biết lần tạm ứng cổ tức này sẽ chi 8% mệnh giá cổ phiếu, tức 10.000 VND theo quy định, nghĩa là cổ tức trên cổ phiếu là 800 đồng/ cổ phiếu, và sẽ được chi từ ngày 12/9 đến 30/9/2011. Bạn có thể nhận bằng tiền mặt tại Phòng  Tài vụ Công ty Sea Minh Hai (KM 2231, Tân Phong, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), hoặc có thể nhận qua bưu điện hay chuyển khoản qua ngân hàng. Đối với hai trường hợp này bạn cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu yêu cầu thích hợp có gửi kèm theo thông báo tạm ứng cổ tức.

Bạn có thể xem Thông báo tại đây, hoặc mẫu giấy chuyển tiền bằng bưu điện, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Tiếng Việt