Quyết định sơ bộ thuế chống trợ cấp tôm

Ngày 29/5/2013, Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) đã công bố mức thuế chống trợ cấp (countervailing duty- CVD)  sơ bộ cho bảy nước xuất khẩu tôm chính vào Hoa Kỳ.

Nhìn chung DOC đã đưa ra mức thuế phá giá có biên khá rộng, từ xem như không có - de minimis (mức 1% cho nước đã phát triển và 2% cho nước đang phát triển được xem là phá giá không đáng kể và không được tính, gọi là mức de minimis) cho Indonesia và Ecuador, đến mức rất cao là 62,74% cho Malaysia.

Giữa hai "thái cực" này là các mức thuế CVD khác nhau, từ thấp như trường hợp của Thái Lan (2,09%) đến khá nặng như Trung Quốc (5,76%), Ấn Độ (đến 6,10%), và Việt Nam (đến 7,05% cho Nha Trang Seaproduct Company).

Chi tiết các mức thuế chống trợ cấp như trong bảng dưới đây. Bạn có thể tham khảo thông báo đầy đủ của DOC tại đây.

QUỐC GIANHÀ SẢN XUẤT/ XUẤT KHẨUMỨC THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP
Trung QuốcCông ty Quốc Liên và các công ty con5.76%
 Tất cả các công ty khác5.76%
EcuadorSociedad Nacional de Galapagos C.A.0.7% (de minimis)
 Promarisco S.A.0.39% (de minimis)
 Tất cả các công ty khác (de minimis)
Ấn ĐộDevi Fisheries Limited10.41% (ký quỹ: 6.10%)*
 Devi Seafoods Ltd.11.32% (ký quỹ: 5.72%)
 Tất cả các công ty khác10.87% (ký quỹ: 5.91%)
IndoPT. Central Pertiwi Bahari0.81% (de minimis)
 PT. First Marine Seafoods1.22% (de minimis)
 Tất cả các công ty khácde minimis
Mã LaiAsia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.10.8%
 Kian Huat Aquaculture Sdn. Bhd.62.74%
 Tất cả các công ty khác62.74$
Thái LanMarine Gold Products Limited1.75% (de minimis)
 Thai Union Frozen Products Public Co. Ltd (và công ty con Thai Union Seafood Co., Ltd)2.09%
 Tất cả các công ty khác2.09%
Việt NamMinh Qui Seafoods Co. Ltd.5.08%
 Nha Trang Seaproduct Company7.05%
 Tất cả các công ty khác6.07%

* Thông báo của DOC giải thích là mức ký quỹ khác mức thuế chống trợ cấp là do có một số chương trình trợ cấp đã bị bãi bỏ trước khi có quyết định sơ bộ.

BIỂU THỜI GIAN CỦA VỤ KIỆN PHÁ GIÁ TÔM

SỰ KIỆNĐIỀU TRA CVD
Đơn kiện được nộp28/12/ 2012
Ngày khởi động của DOC 17/01/2013
Quyết định sơ bộ của ITC11/02/2013
Quyết định sơ bộ của DOC 28/05/2013
Quyết định cuối cùng của DOC12/08/2013
Quyết định cuối cùng của ITC *26/09/2013
Ban hành lệnh **03/10/2013

Ghi chú: Hạn cuối của Quyết định sơ bộ và cuối cùng chi phối bới tình trạng. Đối với điều tra CVD, hạn cuối  này được ấn định theo mục 703 và 705 của Luật thuết quan 1930, tu chỉnh. Các hạn này có thể gia hạn tùy theo một số hoàn cảnh.

Khi ngày cuối  này rơi vào ngày cuối tuần/ ngày lễ, thì lấy ngày làm việc ngay sau đó.

* Điều này xảy ra khi quyết định khẳng định cuối cùng của Bộ TM.

** Điều này xảy ra khi hai kết quả xác nhận cuối cùng của Bộ TM và ITC.

 

Tiếng Việt