Maruha mua 50% cổ phần của Austral Fisheries

4/12/2013: Maruha Nicho mua 50% cổ phần công ty Austral Fisheries (Úc):
 
Maruha Nichiro Seafoods đã mua 50% cổ phiếu của Austral Fisheries (công ty hải sản lớn nhất của Úc). Tin này được thông báo bởi Austral Fisheries ngày 4/12/2013 trên website của công ty như sau:
 
Austral Fisheries Pty Ltd xin thông báo là công ty Maruha Nichiro Holdings Inc. của Nhật Bản hôm hay đã mua 50% cổ phần của công ty Austral Fisheries Pty Ltd, trước đây sở hữu bởi Pescanova SA của Tây Ban Nha. 
 
Việc thay đổi cổ phần này theo sau một năm rất khó khăn của Pescanova và đánh dấu sự kết thúc của một mối hợp tác thành công lâu dài giữa Austral Fisheries và công ty thủy sản lớn nhất Tây Ban Nha. 
 
Các cổ đông Úc ở công ty Austral Fisheries vui mừng làm đối tác với công ty hài sản lớn nhất thế giới là Maruha Nichiro, và tin tưởng là mối liên minh mới này sẽ tiếp tục xây dựng trên cơ sở chắc chắn đã tồn tại.
 
Mặc dù giá trị giao dịch này không được công bố, nhưng có tin nói trị giá cổ phần của Pescanova bán đi là 29,5 triệu Euro.
 
Tiếng Việt