Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

Ngày 25/11/2009, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã thông báo đến cổ đông đợt chi tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm này.

Được biết tổng tiền chi đợt 2 này bằng 7,5% vốn điều lệ của công ty.

Cũng như các lần trước, các cổ đông có hai hình thức nhận tiền lần này: tiền mặt tại:
1. Van phòng Công ty: 16 Phan Ðình Phùng, Cà Mau. ÐT: 0780-3834563 (P. Tài vụ- Mr. Nhan)
2. Xí nghiệp F69: Km 2186, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ÐT: 0781-3790149 (Ms Hong)

hoặc chuyển khoản/ chuyển bằng bưu điện. Tùy trường hợp, các cổ đông phải điền các thông tin cho việc chuyển tiền này vào một trong hai mẫu sau: chuyển khoản hoặc gửi qua bưu điện.

Ngày bắt đầu chi cổ tức: từ ngày 20/12/2009.

Bạn có thể đọc thông báo chi cổ tức tại đây.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay công ty đã chi cổ tức hai đợt với tổng số tiền chi bằng 15% vốn điều lệ công ty.

Tiếng Việt