Bang Alabama cấm cá da trơn

      
Một lệnh ngưng bán cá basa và sản phẩm cá basa nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan, Cabodia, Trung Quốc và Việt Nam đã được đặt lại bởi tiểu bang Alabama.

Ủy viên Ron Sparks của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp bang Alabama đã công bố lệnh cấm trong tiểu bang trong buổi họp báo tại Montgomery chiều thứ Tư rồi.

Tuyên bố này chắc chắn làm hài lài nông dân nuôi cá da trơn đã thúc giục cả tiểu bang và liên bang nhằm hạn chế nhập khẩu cá da trơn nước ngoài vào Hoa Kỳ.

Sparks nói là cản phẩm cá châu Á kiểm tra dương tính với fluoroquinolones.

Quinolones và fluoroquinolones là thuốc hóa trị khuẩn, dùng loại bỏ vi khuẩn bằng cách cản trở sự nhân chuỗi DNA.
FDA Hoa Kỳ không cho phép dùng fluoroquinolones trong cá hay hải sản.

Alabama đã kiểm tra 40 mẫu sản phẩm cá basa và da trơn từ 5 nước, có 18 mẫu dương tính với fluoroquinolones.
Ủy viên Sparks đã đưa ra lệnh đình chỉ bán hay lệnh thu hồi 486 thùng sản phẩm này (8,840 lbs).

Sản phẩm này phải được tự nguyện tiêu hủy hay hoàn trả lại cho nhà nhập khẩu sau khi Bộ đã thông báo cho FDA.
Mức phát hiện của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Alabama đối với fluoroquinolones là 1 phần tỷ (ppb) hay lớn hơn.

17 mẫu phát hiện có ngưỡng từ 1-5ppb và một mẫu lớn hơn 50 ppb. Các mẫu còn tiếp tục được lấy và thử, và sẽ có hành động khi cần.

Với hành động này, bang Alabama tiếp tục thực hiện tiêu chuẩn "Lệnh tự động ngưng bán” đưa ra hồi tháng 4/2007.

"Các loạt kiểm mà chúng tôi hoàn thành cho thấy sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện “lệnh ngưng bán", Spark nói.

Kết quả kiểm:
Sản phẩm thuộc loại cá Basa (swai, sutchi, pangasius)
• Việt nam: 12 trong 19 mẫu kiểm dương tính
• Cambodia: 2 trong 2 mẫu kiểm dương tính
• Indonesia: 1 trong 3 mẫu kiểm dương tính
• Thái land: 1 trong 7 mẫu kiểm dương tính
• Trung quốc: 1 trong 1 mẫu kiểm dương tính
Cá da trơn Channel
• Trung quốc : 1 trong 8 mẫu kiểm dương tính
(xem tin gốc tại đây).

Tiếng Việt