Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

Đầu tháng 7/2014 Công ty đã phát thư thông báo đến tất cả cổ đông về việc tạm ứng cổ tức lần 1/2014.

Để tiện việc tham khảo hoặc tải các mẫu yêu cầu chuyển tiềng chúng tôi xin tải lại thư thông báo và các mẫu liên quan tại đây.

Tiếng Việt

Thông báo về việc Đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Nhằm thực hiện Nghị quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh hải, công ty đã thực hiện các bước chuẩn bị và đang làm thủ tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, nay Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký này.

Thông báo này đã được Công ty gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty qua đường bưu điện. Để thuận lợi, chúng tôi cũng xin tải tài liệu này lên website công ty để các cổ đông có thể xem hoặc tải về dùng tại liên kết này.

 

Tiếng Việt

Cơ quan Trung ương TQ không dùng máy tính Windows 8

Theo tin được truyền rộng rãi bởi các hãng truyền thông thì TQ đã chính thức loan báo là các cơ quan nhà nước Trung ương của TQ không được mua sắm máy tính có hệ điều hành Windows 8, tức hệ điều hành mới nhất của hãng phần mềm hàng đầu và được dùng phổ biến nhất thế giới là hãng Microsoft.

Tiếng Việt

SMH góp 200 triệu đồng cho quỹ “Chung sức bảo vệ biển Đông của Việt Nam”

Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho chương trình “Chung sức bảo vệ Biển Đông của Việt Nam” của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ này.

Ngoài ra, công ty cũng kêu gọi toàn thể CB-CNV của Công ty mỗi người ủng hộ 2 ngày lương để đóng góp cho quỹ.

Tiếng Việt

Sea Minh Hải: Tín hiệu tích cực ở QI/ 2014

Ngành thủy sản đã trãi qua một năm 2013 đầy biến động và nhiều khó khăn.

Tiếng Việt

Cập nhật máy chủ site ngưng hoạt động 3 giờ

Vào ngày 17/4/2014 máy chủ của site đã được cập nhật bởi công ty hosting do vậy site đã không phục vụ từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ chiều.

Site đã được đặt lại trực tuyến từ khoảng 4 giờ chiều.

Công ty dịch vụ hosting hoặc admin của website thường phải cập nhật phần mềm của hệ điều hành, của trình CMS hay thậm chí của chỉ một module khi cần phải nâng cấp lên phiên bản mới  hay áp dụng một bản vá lỗi để khắc phục một lỗi bảo mật nghiêm trọng nào đó vừa phát hiện. 

Tiếng Việt

Nghị Quyết ĐHCĐ 2014

Như kế hoạch đã định, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được tổ chức đúng theo kế hoạch tại Hội trường Khu du lịch Hồ Nam (Bạc Liêu) sáng ngày 5/4/2014 và kết thúc trong buổi sáng. 

Các cổ đông, đại  biểu và khách mời đã tham dự buổi lễ, nghe các bản báo cáo, thảo luận và đi đến thống nhất cao với các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát.

Tiếng Việt

Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2014

Tiếp theo thông báo về tổ chức ĐHCĐ 2014 đã gửi cho các Cổ đông của Công ty, chúng tôi xin đưa tiếp các tài liệu của Đại hội.

Các tài liệu mà cổ đông có thể tham khảo này gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014

3. Báo cáo tài chính 2013

Tiếng Việt

Đại hội Cổ Đông 2014

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải sẽ được tổ chức sáng ngày 5 tháng 4 năm 2014 (7:45-12 giờ) tại Hội Trường Khu Du Lịch Hồ Nam, số 2 đường Trần Quang Diệu, Phường 1, TP. Bạc Liêu (Khu Địa Ốc).

Ngày 17 tháng 3 năm 2014 Công ty đã phát thư mời đến toàn thể Cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội thường niên. Toàn bộ các thư mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và chương trình Đại hội các cổ đông có thể tham khảo tại liên kết này.

Tiếng Việt

Tạm ứng cổ tức 2013

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải hôm nay đã ra thông báo đến các cổ đông công ty về việc tạm chi cổ tức 2013.

Theo đó, các cổ đông sẽ đượcn nhận cổ tức 10% trên mệnh giá số cổ phần cổ đông đang sở hữu tính đến ngày 18/3/2014. 

Các cổ đông có thể nhận tiền mặt tại công ty (Km 2231, Láng Trâm, Bạc Liêu, Cà Mau), hoặc yêu cầu chuyển khoản qua ngân hàng hoặc gửi qua dịch vụ bưu điện (trường hợp này điền vào phiếu đề nghị tương ứng kèm theo và gửi về Phòng Kế Toán Công ty bằng Fax số 781-3846706 hay bưu điện). 

Tiếng Việt

Trang

Subscribe to www.seaminhhai.com RSS