Thay đổi thông số chương trình nhận/ gửi email

Vừa qua (29/2/2008) máy dịch vụ lưu trữ web công ty thuê có cập nhật phần mềm quản lý trang web của họ, kéo theo những nhiều thay đổi về phần mềm quản lý website và các thông số cài đặt email. Vì thế các thông số cũ đã dùng trước nay có thể không còn đúng, gây trở ngại cho việc nhận hoặc gửi email.

Tiếng Việt

Đại hội Cổ đông 2008

Như thông báo trước với tất cả cổ đông của công ty, ĐHCĐ thường 2008 Shareholder Meeting niên 2008 của công ty Seaprodex Minh Hải đã được tổ chức sáng ngày 19/4/2008.

Tiếng Việt

Sea Minh Hải được xếp thứ sáu

Sea Minh Hải được xếp thứ 6 về kim ngạch xuất khẩu 5 năm. Theo thống kê của VASEP dựa trên số liệu Hải Quan Việt Nam thì Sea Minh Hải được xếp thứ sáu trong các công ty xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.

Được biết Top 10 công ty thuỷ sản có doanh số xuất khẩu thuỷ sản cao nhất trong năm năm theo thứ tự từ cao đến thấp là:

Tiếng Việt

Biểu dương cách doanh nhân

100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được tuyên dương mới đây tại Hà Nội.

Trong một chương trình được kênh truyền hình quốc gia truyền trực tiếp, 100 doanh nhân được tuyên dương đêm 12 tháng 10, 2006 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội như là điển hình nổi bật của giới doanh nhân Việt Nam.

Tiếng Việt

Chỉ Tiêu XK Thuỷ sản 2006

Bộ Thuỷ sản cho biết mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản năm 2006 là 2.8 tỉ USD

Trong khi giá trị xuât khẩu năm 2005 là 2.64 tỉ USD, tăng 105% so năm 2004, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2006 có vẻ khiêm tốn.

Tiếng Việt

Thành lập Câu lạc bộ ACC

Câu lạc bộ ACC (Hội Đồng Chứng Nhận Thủy sản)đã thông báo việc thành lập của mình qua một cuộc họp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/4/2006.

Trong buổi họp này, hệ thống quản lý chất lượng ACC được giới thiệu cho các nhà chế biến thủy sản để họ hiểu biết về hệ thống này, cũng như BAP (Best Aquaculture Practice), hệ thống chứng nhận, các yêu cầu...

Tiếng Việt

Trang

Subscribe to www.seaminhhai.com RSS